Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Cogineer Cloud > Ustawienia

Ustawienia

Wszystkie możliwości ustawień dodatku Cogineer znajdują się w centralnym miejscu. Ustawienia, które są tam określane, obowiązują dla DesignerW programie Designer definiowane są konfiguratory i dokumenty na podstawie makr EPLAN. Tworzą one podstawę konfiguracji oraz automatycznego generowania dokumentacji projektowej. oraz Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej..

Warunek

Zostało otwarte okno dialogowe Designer.

Sposób postępowania

  1. W dolnym końcu paska bocznego kliknij przycisk .
  2. Wyświetli się okno dialogowe Ustawienia. Graficzna powierzchnia Cogineer zostanie wyszarzona.
  1. Określ żądane opcje:

Informacje ogólne

Struktura

  • Określ, jakie oznaczenia struktury mają być dostępne w rozszerzonym widoku makra. Aktywuj pole wyboru przy wszystkich oznaczeniach struktury, które są potrzebne do projektu.
  1. Kliknij przycisk Zapisz.
  2. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a zmienione ustawiania zostaną natychmiast zastosowane.

Wskazówki

  • Jeżeli chcesz użyć jednostki miary cal, pamiętaj, że będzie to dotyczyć wszystkich elementów dostępnych w Twojej bibliotece. W przeciwnym razie pozycje na schemacie nie zostaną prawidłowo obliczone.
  • Na dole okna dialogowego wyświetla się wersja EPLAN Cogineer, która została zapisana.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).