Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Project Builder > Importuj konfigurację jako plik XML

Importuj konfigurację jako plik XML

Konfigurację, którą przeprowadzasz ręcznie w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej. możesz zaimportować z pliku XML. Dzięki temu skraca się proces konfiguracji.

Plik XML musi zawierać określone elementy struktury, aby mógł zostać zaimportowany.

Bazowe elementy struktury Znaczenie
<Configuration typical="XML_IMPORT">
</Configuration>
Oznacza plik XML jako plik konfiguracyjny. Wszystkie dane muszą się znajdować wewnątrz tego elementu struktury.
<ConfigurationVariables>
</ConfigurationVariables>
Oznacza blok, który zawiera dane dla wszystkich zmiennych konfiguracji.
<ConfigurationVariable name=" ">
</ConfigurationVariable>
Zawiera wartość dla określonej zmiennej konfiguracji. Jako nazwę należy wpisać dokładne oznaczenie zmiennej konfiguracji.
Elementy struktury dla przykładów Znaczenie
<TypicalInstance name=" " >
</TypicalInstance>
Oznacza blok, który zawiera dane dla wszystkich przykładów jednego elementu do konfiguracji. Jako nazwę należy wpisać dokładne oznaczenie elementu do konfiguracji.
<Instance>
</Instance>
Oznacza blok, który zawiera dane dla wszystkich zmiennych konfiguracji jednego przykładu.

Warunki

  • Zostało otwarte okno dialogowe Project Builder i otwarto bibliotekę zawierającą konfigurator, który ma zostać skonfigurowany.
  • Wybrano projekt docelowy i otwarto konfigurator.
  • Wybrano element konfiguratora, do którego ma być zaimportowana konfiguracja.

Importuj plik XML

  1. Kliknij przycisk Importuj obok wskazania projektu docelowego.
  2. Otworzy się okno systemowe Otwórz plik.
  1. Wybierz plik XML zawierający konfigurację dla elementu, który otworzyłeś w Project Builder. Następnie kliknij przycisk Otwórz.
  2. KonfiguratorZdefiniuj dokumenty w konfiguratorze. Na bazie tych dokumentów konstruktor konfiguruje w Project Builder dokumentację projektową według własnych indywidualnych wymagań. otrzyma dane z pliku XML. Ręczny wybór poszczególnych wartości nie jest już wymagany.

Wskazówki

  • Dane odnośnie oznaczenia, typu, wartości zmiennej konfiguracji w pliku XML muszą pasować dokładnie do elementów w konfiguratorze. Jeżeli dane nie są zgodne, pojawi się komunikat o błędzie dla danej zmiennej i import zostanie przerwany.
  • Import XML jest dostępny od pakietu modułu Cogineer Cloud Advanced.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).