Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Project Builder > Tryb spoczynkowy

Tryb spoczynkowy

Dokumentację projektu w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej. można generować również za pomocą wiersza poleceń systemu operacyjnego. Interakcja z interfejsem oprogramowania Project Builder nie jest wówczas wymagana.

W tym celu uruchomić platformę EPLAN za pomocą wiersza poleceń i wykonać akcję ExecuteCogineerProjectBuilderAction. Podając parametry można określić, które elementy mają być stosowane do generowania dokumentacji projektu.

Następujące parametry są koniecznie wymagane:

Parametry Znaczenie

/token

Token jest wymagany do identyfikacji w oprogramowaniu.

/libraryName

Nazwa biblioteki, w której znajduje się element, dla którego ma być wygenerowana dokumentacja projektu.

/configuratorName

Nazwa konfiguratora, w którym znajduje się element, dla którego ma być wygenerowana dokumentacja projektu.

/targetProjectName

Nazwa projektu docelowego, w którym jest generowana dokumentacja projektu.

/xmlfile

Podanie ścieżki do pliku XML, który jest używany do konfiguracji.

Zażądaj tokena dla trybu spoczynkowego

W celu identyfikacji użytkownika w oprogramowaniu wymagany jest token, który wprowadza się jako parametr w wierszu poleceń.

Warunek

Sposób postępowania

  1. Kliknij przycisk na dolnym końcu paska bocznego, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia.
  2. W oknie dialogowym Ustawienia kliknij przycisk Kopiuj token dla trybu spoczynkowego do schowka.
  3. Token znajduje się w schowku i można go wkleić w dowolnym miejscu.

Porada

Pliku XML, wykorzystywanego do konfiguracji, nie musisz tworzyć ręcznie. Eksportuj plik szablonu XML dla elementu, dla którego chcesz wygenerować dokumentację projektu. Następnie w pliku szablonu należy podać tylko te wartości dla zmiennych, które są wymagane do konfiguracji.

Wskazówki

  • Jeżeli potrzebujesz informacji na temat ogólnych parametrów wiersza poleceń EPLAN, przejdź do odpowiedniego rozdziału w systemie pomocy platformy EPLAN.
  • Wartości, które podajesz dla parametrów, muszą występować w cudzysłowie, jeżeli w wartości występuje spacja. Jeżeli nie ma spacji, można zrezygnować z cudzysłowu.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).