Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Project Builder > Konfiguruj konfiguratory

Konfiguruj konfiguratory

Warunki

Sposób postępowania

 1. Podaj pełną nazwę projektu docelowego lub wybierz projekt z listy rozwijanej. Na liście rozwijanej wyświetlają się wszystkie projekty, które są otwarte w nawigatorze stron platformy EPLAN.
 2. Poniżej pola wprowadzania wyświetlają się wszystkie dostępne konfiguratory.
 1. Wybierz konfigurator, który ma być skonfigurowany.
 2. Jako nagłówek wyświetla się nazwa konfiguratora.
 3. Wyświetlane są wszystkie Makro-Typical występujące w konfiguratorze.
 1. Wybierz Makro-Typical, które ma być skonfigurowane.
 2. Wyświetlą się wszystkie dostępne zmienne konfiguracji oraz wszystkie dostępne zmienne każdego wariantu makra, który zawiera Makro-Typical.

W zależności od tego, jak zostały zdefiniowane zmienne konfiguratora w DesignerW programie Designer definiowane są konfiguratory i dokumenty na podstawie makr EPLAN. Tworzą one podstawę konfiguracji oraz automatycznego generowania dokumentacji projektowej., dostępne są różne możliwości:

 1. Podaj wartości dla zmiennych konfiguracji.
 2. Wartości referencyjne zmiennych makra zostają zastąpione podczas generowania dokumentacji projektu przez wartości zmiennych konfiguracji.

i / lub

 1. Określ, czy makra mają być uwzględniane podczas generowania dokumentacji projektu. Aktywuj lub dezaktywuj w tym celu pole wyboru Aktywny poniżej nazwy odpowiedniego makra.
 2. Wszystkie makra, przy których zostało aktywowane pole wyboru, są uwzględniane podczas generowania.

i / lub

 1. Podaj żądane oznaczenia struktury dla makr.
 2. Oznaczenie struktury znajdziesz po wygenerowaniu dokumentacji projektowej w nawigatorze stron platformy EPLAN.
 1. Kliknij przycisk Generuj konfigurację.
 2. Powtórz kroki 3 - 7 dla wszystkich Makro-Typical, które są potrzebne dla wariantu produktu, dla którego ma być sporządzony projekt.

Wskazówki

 • Dla wszystkich zmiennych oznaczonych * należy podać wartość. W przeciwnym razie nie można wygenerować dokumentacji projektu.
 • Wyświetlą się wszystkie elementy, których zastosowanie zostało już określone w Designer.
 • Wszystkie wartości zmiennych zostaną zapisane dla podanego projektu docelowego. Jeżeli konfigurator, na którym bazuje Twoja konfiguracja, zostanie zmieniony, należy ponownie przeprowadzić konfigurację.

Porada

W każdym momencie możesz kliknąć przycisk w lewym górnym rogu Project Builder, by powrócić do poprzedniego kroku.

Czytaj więcej

Project Builder: Podstawy

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).