Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Project Builder > Project Builder: Podstawy

Project Builder: Podstawy

W Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej. możesz konfigurować konfiguratory, które zostały zdefiniowane w DesignerW programie Designer definiowane są konfiguratory i dokumenty na podstawie makr EPLAN. Tworzą one podstawę konfiguracji oraz automatycznego generowania dokumentacji projektowej.. W zależności od konfiguratora i normy, na której bazuje, możesz wygenerować w kilku krokach dokumentację projektu dla różnych wariantów produktu.

Konfigurację konfiguratora przeprowadza się w trzech krokach:

  1. Najpierw należy określić Projekt docelowy. Jako projekt docelowy można wykorzystać wszystkie projekty, które są aktualnie otwarte w platformie EPLAN.
  2. Potem należy wybrać KonfiguratorZdefiniuj dokumenty w konfiguratorze. Na bazie tych dokumentów konstruktor konfiguruje w Project Builder dokumentację projektową według własnych indywidualnych wymagań., który chcesz wykorzystać do generowania dokumentacji projektu.
  3. Następnie należy konfigurować kolejno Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana. lub Grupy Typical które występują w konfiguratorze. Należy przy tym konfigurować zawsze elementy, które są potrzebne do żądanego wariantu produktu. W ten sposób generuje się stopniowo dokumentację projektu.

Po skonfigurowaniu wszystkich Makro-Typical i wygenerowaniu odpowiednich części projektu, można przeglądać kompletną dokumentację projektu na platformie EPLAN. Jeżeli to konieczne, można edytować dokumentację projektu, tak jak zwykle.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).