Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Cogineer Cloud > Biblioteki

Biblioteki

Jednym z najważniejszych aspektów podczas pracy z EPLAN Cogineer Cloud jest czyste strukturyzowanie i modularyzacja funkcji produktu oraz danych, które mają być wykorzystywane do projektowania funkcji. Przy tym należy uwzględnić pełną zmienność produktu. Zmienność ma bezpośredni wpływ na stopień szczegółowości modularyzacji. Produkt seryjny nie posiada zmienności, dlatego wystarczający jest niski stopień szczegółowości przy modularyzacji. Produkcja masowa ma bardzo dużą zmienność, dlatego wymagany jest również bardzo wysoki stopień szczegółowości przy modularyzacji.

Wykorzystaj projekt makr, by utworzyć bibliotekę, która zawiera wszystkie makra w formie zmodularyzowanej, które są wymagane dla dokumentacji projektowej produktu. BibliotekaBiblioteka jest projektem makr, zawierającym wszystkie elementy, które są wymagane do odwzorowywania poszczególnych modułów. Zaliczają się do tego makra, Makro-Typical, grupy Typical oraz konfiguratory. zawiera wszystkie dane, które są potrzebne w EPLAN Cogineer Cloud. Jeżeli wszystkie makra występują w formie zmodularyzowanej, można rozpocząć definiowanie normy dla konfiguratora, definiując Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana., grupy Typical, zależności i wzajemne powiązania. W tym celu dostępne są zmienne konfiguratora oraz prosty język formuł. Oprócz makr w bibliotece zapisywana jest również norma. Poprzez normę określasz, jakie możliwości konfiguracji posiada konstruktor w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej..

Następnie należy opublikować bibliotekę, aby udostępnić ją wszystkim użytkownikom w Twojej firmie. Bez publikacji biblioteka jest widoczna tylko dla Ciebie.

Porada

Użyć znaku # jako cechy porządkowej dla funkcji i wariantów. Służy on do bardziej przejrzystej prezentacji w bibliotece, jednak nie jest istotny przy generowaniu dokumentacji projektowej.

Wskazówki

Dla wszystkich wskazówek dotyczących postępowania obowiązują następujące warunki:

  • Uruchomiłeś platformę EPLAN.
  • Uruchomiłeś EPLAN Cogineer Cloud Designer i zalogowałeś się przy użyciu danych użytkownika.

Dodatkowo mogą występować inne warunki. Opisano je w odpowiednich wskazówkach dotyczących postępowania.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).