Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Cogineer Cloud > Wprowadzenie

Wprowadzenie

EPLAN Cogineer Cloud to Add-on platformy EPLAN, umożliwiający dalszą standaryzację i automatyzację procesów i danych inżynieryjnych. Na podstawie wstępnie zdefiniowanych częściowych przełączeń (makr), zestawów danych i reguł możesz tworzyć konfiguratory DesignerW programie Designer definiowane są konfiguratory i dokumenty na podstawie makr EPLAN. Tworzą one podstawę konfiguracji oraz automatycznego generowania dokumentacji projektowej. dla swoich produktów. Następnie możesz uzupełnić konfiguratory w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej. informacjami specyficznymi dla projektu i generować wymaganą dokumentację projektu prawie automatycznie. W zależności od branży możesz generować dokumentację projektu dla EPLAN Electric P8 lub EPLAN Fluid.

Wszystkie dane, wymagane do dokumentacji projektowej Twojego produktu, są zarządzane w bibliotece. BibliotekaBiblioteka jest projektem makr, zawierającym wszystkie elementy, które są wymagane do odwzorowywania poszczególnych modułów. Zaliczają się do tego makra, Makro-Typical, grupy Typical oraz konfiguratory. jest publikowana w EPLAN Cloud, dzięki czemu jest dostępna dla wszystkich osób, posiadających odpowiednie uprawnienie dostępu, niezależnie od miejsca pobytu. Wymiana danych między sobą nie jest już wymagana. Wszyscy pracownicy Twojej firmy pracują zawsze z tymi samymi, aktualnymi danymi.

Z biblioteki możesz korzystać przy tworzeniu normy dla swoich konfiguratorów. Jest ona punktem wyjściowym dla mechatronicznej konfiguracji Twoich produktów. Wszystkie niezbędne makra są organizowane i zarządzane w Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana.. Każde Makro-Typical odtwarza funkcję częściową produktu, który ma być skonfigurowany. Grupy Typical służą do grupowania tych funkcji częściowych oraz definiowania zależności między funkcjami częściowymi. W ten sposób można określić, z jakich elementów musi składać się produkt oraz jakie elementy są opcjonalne.

Grafika informacyjna

W zależności od wyznaczonego celu, wymagane informacje można znaleźć w jednym z następujących obszarów systemu pomocy:

  • Wszystkie informacje, potrzebne do pomyślnego rozpoczęcia pracy w EPLAN Cloud, zamieszczono w rozdziale 'Pierwsze kroki w EPLAN Cloud'.
  • Dodatek EPLAN Cogineer Cloud ma być wykorzystywany do definiowania standardów elektrotechnicznych / techniki strumieniowej oraz konfiguratorów Twojej firmy. Odpowiednie informacje znajdziesz w obszarze Designer.
  • Dodatek EPLAN Cogineer Cloud ma być wykorzystywany do generowania dokumentacji projektów na bazie wstępnie zdefiniowanych konfiguratorów i standardów dokumentacji. Odpowiednie informacje znajdziesz w obszarze Project Builder.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).