Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Cogineer Cloud > Pierwsze kroki w EPLAN Cloud

Pierwsze kroki w EPLAN Cloud

W celu szybkiego uruchomienia należy skorzystać z poniższego krótkiego opisu. Jeżeli posiadasz już konto użytkownika w EPLAN Cloud, możesz pominąć punkt 'Uwierzytelnianie'.

Uwierzytelnianie

Wszystkie aplikacje Cloud firmy EPLAN są zarządzane w centralnym systemie uwierzytelniania. W celu otrzymania dostępu do EPLAN Cogineer Cloud należy najpierw zarejestrować się w systemie. Od administratora systemu otrzymasz zaproszenie przez e-mail, które zawiera bezpośrednie przekierowanie do rejestracji. Rejestracja bez wcześniejszego zaproszenia nie jest możliwa.

W pierwszym kroku należy postępować według poleceń w linku otrzymanym wraz z zaproszeniem i utworzyć nowe konto.

Przed uruchomieniem

Aby skorzystać z EPLAN Cloud na platformie EPLAN wymagana jest oficjalna wersja Release platformy EPLAN (2.8, nr kompilacji 12351). Jeżeli ta wersja nie jest zainstalowana, zaktualizuj platformę EPLAN, zanim będziesz kontynuować.

Uruchamianie EPLAN Cogineer Cloud

Uruchom platformę EPLAN. Następnie zaloguj się w EPLAN Cloud.

Login

Zaloguj się przy użyciu danych dostępu, określonych podczas rejestracji. Jeżeli zapomniałeś danych dostępu, możesz w każdym momencie zamówić nowe hasło. Potrzebujesz jedynie adresy e-mail, podanego podczas rejestracji. Jeżeli aktywujesz opcję pozostań zalogowany, nie musisz ponownie wpisywać danych dostępu przy kolejnym logowaniu.

Po zalogowaniu wyświetlą się wszystkie dostępne aplikacje EPLAN Cloud. Uruchom Cogineer DesignerW programie Designer definiowane są konfiguratory i dokumenty na podstawie makr EPLAN. Tworzą one podstawę konfiguracji oraz automatycznego generowania dokumentacji projektowej. lub Cogineer Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej..

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).