Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Grupy Typical > Zarządzaj grupami Typical

Zarządzaj grupami Typical

Grupy Typical służą do grupowania / podziału Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana.. Zawierają one Makro-Typical i / lub inne grupy Typical. W ten sposób można grupować funkcje podrzędne, należące do jednej funkcji grupy.

Warunki

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).