Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Grupy Typical > Edytuj grupy Typical

Edytuj grupy Typical

W grupach Typical grupujesz Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana. oraz inne grupy Typical. W ten sposób dla wszystkich elementów grupy Typical możesz zdefiniować wspólny interfejs konfiguracji w jednym konfiguratorze. Skorzystaj w tym celu ze zmiennych konfiguracji, dla których chcesz wykonać odniesienie z elementami grupy Typical w całym projekcie. Jeżeli elementy nie zostaną pogrupowane, należy je pojedynczo skonfigurować i wygenerować w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej.. W ten sposób można zrealizować logiczne powiązania poszczególnych funkcji produktu między sobą.

Warunki

Dodaj element do grupy Typical

  1. W obszarze Nawigator kliknij zakładkę Makro-Typical / Grupy Typical.
  2. W wyszukiwaniu podaj nazwę elementu, który chcesz dodać lub wybierz go z listy.
  3. Przeciągnij element za pomocą funkcji przeciągnij i upuść na żądaną pozycję w obszarze roboczym.

Wskazówki

  • Jeżeli wpiszesz hasło w polu Szukaj, lista zostanie automatycznie przefiltrowana.
  • Zmień pozycję elementu na liście przeciągając w górę lub w dół przy użyciu funkcji przeciągnij i upuść.

Usuń element z grupy Typical

  1. W obszarze roboczym na liście Elementy kliknij przycisk obok nazwy elementu, który chcesz usunąć.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).