Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Wielojęzyczność > Wielojęzyczność: Podstawy

Wielojęzyczność: Podstawy

EPLAN Cogineer Cloud wspiera użytkownika podczas pracy w międzynarodowych zespołach. W zależności od wybranego języka interfejsu w oprogramowaniu treści są przedstawiane automatycznie w odpowiednim języku. Jeżeli treści nie są dostępne w języku interfejsu, wyświetlą się w języku angielskim (en-US). Jeżeli język angielski również nie jest dostępny, wyświetli się pierwszy dostępny język. W celu utrzymywania niezbędnych danych zasadniczych można skorzystać z funkcji słownika platformy EPLAN.

Usługi tłumaczenia

Niektóre funkcje słownika platformy EPLAN są również obsługiwane bezpośrednio w EPLAN Cogineer Cloud. W dolnym końcu paska bocznego kliknij przycisk , aby otworzyć okno dialogowe Usługi tłumaczenia. Dostępne są tam następujące funkcje:

Przetłumacz

Wszystkie elementy, dla których możesz dokonać wielojęzycznych wpisów, są tłumaczone automatycznie na bazie słownika, jeżeli odpowiednie tłumaczenia są dostępne.

Eksportuj listę brakujących słów

Jeżeli posiadasz elementy w swojej bibliotece, dla których nie ma dostępnego tłumaczenia w słowniku, eksportuj Listę brakujących słów. Jest to plik .xml, który możesz wykorzystać do tłumaczenia. Po wykonaniu tłumaczenia importuj plik .xml ponownie do słownika platformy EPLAN. W ten sposób można ułatwić zarządzanie tłumaczeniami.

Usuń tłumaczenia

Użyj tej funkcji, aby usunąć wszystkie tłumaczenia w określonym języku z biblioteki.

Wskazówki

  • Wszystkie Usługi tłumaczenia są zawsze stosowane do całej biblioteki.
  • Elementy, dla których dokonałeś ręcznych wpisów, nie zostały zastąpione.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat słownika platformy EPLAN, przejdź do odpowiedniego rozdziału w systemie pomocy platformy EPLAN.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).