Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Wielojęzyczność > Wprowadzanie wielojęzyczne

Wprowadzanie wielojęzyczne

Jeżeli tworzysz nowe elementy w EPLAN Cogineer Cloud, istnieje możliwość podawania nazwy w kilku językach. Ponadto można przetłumaczyć nazwy elementów, jeżeli nazwa znajduje się już w słowniku platformy EPLAN. Możliwość ta jest dostępna dla następujących elementów:

Wprowadzanie nazw w wielu językach odbywa się bezpośrednio w interfejsie oprogramowania EPLAN Cogineer Cloud.

Warunki

 • Chcesz utworzyć element, dla którego będzie obsługiwane wprowadzanie wielojęzyczne.
 • Wprowadziłeś nazwę elementu.

Sposób postępowania

 1. Kliknij w obszarze roboczym obok pola wprowadzania Nazwa przycisk, który wyświetla aktualnie aktywny język interfejsu.
 2. Otworzy się okno dialogowe Wprowadzanie wielojęzyczne.
 3. Nazwa, którą podałeś wcześniej, zostanie wyświetlona w polu wprowadzania dla aktywnego języka interfejsu.
 1. Podaj żądane tłumaczenia dla nazwy.

lub

 1. Kliknij przycisk Przetłumacz, by sprawdzić, czy tłumaczenie jest dostępne w słowniku platformy EPLAN.
 2. Otrzymasz komunikat, w którym będą wyświetlone tłumaczenia.
 3. Tłumaczenia zostaną wprowadzone automatycznie do odpowiednich pól wprowadzania.
 1. Kliknij przycisk Zapisz.
 2. Wszystkie dane zostaną zapisane w projekcie makr.
 3. Okno dialogowe zostanie zamknięte.

Wskazówki

 • Jako język źródłowy tłumaczenia będzie zawsze stosowany aktualny aktywny język interfejsu.
 • Liczba języków dostępnych w oknie dialogowym Wprowadzanie wielojęzyczne jest uzależniona od ustawień projektu na platformie EPLAN.

W razie potrzeby należy porównać system pomocy platformy EPLAN, który można otworzyć w zakładkach tego okna dialogowego za pomocą F1.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).