Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Makro-Typical > Zarządzaj Makro-Typical

Zarządzaj Makro-Typical

Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana. jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie docelowym. Każde Makro-Typical tworzy część produktu, która ma być skonfigurowana.

Poniżej znajdują się wszystkie akcje, które można wykonać dla Makro-Typical.

Warunki

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).