Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Makro-Typical > Użyj zestawu danych makra

Użyj zestawu danych makra

By użyć zestawów danych makra w DesignerW programie Designer definiowane są konfiguratory i dokumenty na podstawie makr EPLAN. Tworzą one podstawę konfiguracji oraz automatycznego generowania dokumentacji projektowej. nazwa obiektu znaku-wypełniacza makra musi wykazywać określoną składnię. W ten sposób wykonywane jest odniesienie obiektu znaku-wypełniacza ze zmienną makra. Dostępne zestawy danych są następnie wyświetlane na rozwijanej liście w Designer.

Warunki

 • Otworzyłeś bibliotekę, w której znajduje się makro.
 • Makro zawiera obiekt znaku-wypełniacza.

Sposób postępowania

 1. Otwórz makro w edytorze graficznym.
 2. Dwukrotnie kliknij symbol "kotwicy" wybranego obiektu znaku-wypełniacza.
 3. W oknie dialogowym Właściwości <...>: Obiekt znaku-wypełniacza podaj w polu Nazwa nazwę da obiektu znaku-wypełniacza. Użyj następującej składni dla nazwy znaku wypełniacza: #<Nazwa>. Ciąg znaków wprowadzanych dla nazwy określa nazwę zmiennej, która wyświetla się w Designer.
 4. Otwórz okno dialogowe Designer.
 5. Na pasku bocznym wybierz Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana., które ma być edytowane.
 6. Widok przełącza się w tryb edycji.
 1. W Nawigatorze makr zaznacz makro, które chcesz dodać do Makro-Typical.
 2. W obszarze roboczym kliknij przycisk Dodaj makro.
 3. Makro jest dodawane na końcu listy Elementy.
 1. Kliknij na ścieżkę makra, by rozszerzyć widok.
 2. Obiekt znaku-wypełniacza makra wyświetli się w rozszerzonym widoku w punkcie Zmienne. Dostępne zestawy danych są następnie wyświetlane na rozwijanej liście.
 1. Wybierz żądany zestaw danych z listy rozwijanej.
 2. Odpowiedni zestaw danych jest stosowany do zmiennej obiektu znaku-wypełniacza z odniesieniem. Dostępne zestawy danych nie są wyświetlane w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej..

lub

 1. Nie wybieraj żadnego zestawu danych.
 2. Dostępne zestawy danych są wyświetlane w Project Builder.

Generuj zmienną konfiguracji z obiektu znaku-wypełniacza

Po dodaniu do Makro-Typical makra, które zawiera obiekt znaku-wypełniacza z zestawami danych, można całkowicie automatycznie wygenerować zmienną konfiguracji z obiekt znaku-wypełniacza. Zmienna konfiguracjiZmienna konfiguracji jest całościową zmienną, posiadającą odniesienia ze zmienną makra. Podczas generowania dokumentacji projektowej wartość zmiennej makra jest zastępowana wartością zmiennej konfiguracji. zawiera następnie dostępne zestawy danych jako wstępnie zdefiniowane wartości.

Warunki

 • Znajdujesz się w trybie edycji Makro-Typical.
 • Makro-Typical zawiera makro zawierające obiekt znaku-wypełniacza z zestawami danych.

Sposób postępowania

 1. Kliknij na ścieżkę makra, by rozszerzyć widok.
 2. Obiekt znaku-wypełniacza makra wyświetli się w rozszerzonym widoku w punkcie Zmienne. Dostępne zestawy danych są następnie wyświetlane na rozwijanej liście.
 1. Kliknij przycisk obok pola wprowadzania odpowiedniego obiektu znaku-wypełniacza.
 2. W górnej części obszaru roboczego generowana jest zmienna konfiguracji o nazwie obiektu znaku-wypełniacza.
 3. Dostępne zestawy danych są dodawane na liście wstępnie zdefiniowanych wartości.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).