Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Makro-Typical > Pracuj z 'Arkusz'-logika

Pracuj z 'Arkusz'-logika

Dla rynku amerykańskiego wymagana jest często dokumentacja projektu oparta na 'Arkusz'-logika'Arkusz'-logika jest częścią normy NFPA. 'Arkusz' odnosi się do arkusza normowego, na którym odwzorowywane są schematy. Następuje podział na kilka podstron ('arkuszy'). W arkuszu normowym określa się za pomocą właściwości 'Liczba arkuszy', ile podstron ma zostać przedstawionych.. EPLAN Cogineer Cloud oferuje możliwość automatycznego generowania tego rodzaju dokumentacji projektowej. 'Arkusz'-logika jest częścią normy NFPA, stosowanej często w Ameryce. W celu całkowitego utworzenia dokumentacji projektowej zgodnie z normą NFPA wymagane są jednak dodatkowe kroki np. zastosowanie odpowiednich bibliotek symboli.

Warunki

Sposób postępowania

  1. Kliknij żądane makro w obszarze roboczym na liście Elementy.
  2. Widok zostanie rozszerzony o informacje dotyczące struktury i zmiennych, występujących w makrze.
  3. Poniżej pól wprowadzania oznaczeń struktury znajduje się pole wprowadzania 'Arkusz'.
  1. Podaj numer 'Arkusza', na którym ma być uplasowane makro.
  2. Określ oznaczenia struktury, pozycję i wartości zmiennych, które mają być stosowane dla makra.
  3. Makro zostanie uplasowane na schemacie według podanych danych.

Wskazówki

  • Jeżeli chcesz użyć 'Arkusz'-logika, zwróć uwagę, aby zastosować odpowiedni arkusz normowy. W przeciwnym razie nie ma możliwości prawidłowego uplasowana makr. Odpowiednie ustawienie znajdziesz na platformie EPLAN.
  • Użyj 'Arkusz'-logika tylko w połączeniu z odpowiednio przygotowanymi makrami.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).