Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Makro-Typical > Edytuj Makro-Typical

Edytuj Makro-Typical

W Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana. organizujesz makra, które są potrzebne do dokumentacji projektu oraz określasz zasady ich stosowania. Makro-Typical przedstawia przy tym związek techniczny funkcji produktu. Na pasku bocznym wybierz Makro-Typical, które ma być edytowane.

Warunki

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).