Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Interfejs użytkownika w Designer

Interfejs użytkownika w Designer

Interfejs użytkownika w DesignerW programie Designer definiowane są konfiguratory i dokumenty na podstawie makr EPLAN. Tworzą one podstawę konfiguracji oraz automatycznego generowania dokumentacji projektowej. został zaprojektowany w taki sposób, by wszystkie elementy potrzebne do definiowania konfiguratora były dostępne kilkoma kliknięciami.

Interfejsy składają się z trzech obszarów:

  • Po lewej stronie znajduje się pasek boczny, na którym wyświetlają się wszystkie Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana., grupy Typical i konfiguratory, występujące w aktualnie otwartej bibliotece. W trzech zakładkach można przeglądać wszystkie dostępne elementy lub tworzyć nowe elementy.
  • Na środku znajduje się obszar roboczy, w którym edytowany jest element wybrany na pasku bocznym. W górnej części obszaru roboczego wyświetlają się wszystkie Zmienne konfiguracji, które należą do aktualnie otwartego elementu. Można ich używać w dolnej części obszaru roboczego. Znajduje się tam przegląd, w którym wyświetlają się wszystkie dodane Elementy. Kliknąć określony element, by wyświetlić informacje szczegółowe i / lub edytować go. Tutaj można przejrzeć jego zastosowanie, zależności oraz inne informacje.
  • Jeżeli na pasku bocznym wybrałeś zakładkę Grupy Typical lub Konfiguratory, po prawej stronie widoczny jest Nawigator. Z niego pobierasz Makro-Typical oraz grupy Typical, które mają być dodane do obszaru roboczego. Tutaj znajdziesz wszystkie elementy, które utworzyłeś za pomocą paska bocznego.

Przegląd

Wskazówka

Obszar roboczy możesz powiększyć ukrywając pasek boczny i / lub nawigator po wybraniu elementu do edycji. Kliknij w tym celu przycisk lub w lewym lub prawym dolnym rogu interfejsu użytkownika.

Porada

Na platformie EPLAN dostępne są dwa schematy dla obszarów roboczych utworzonych dla EPLAN Cogineer Cloud. Aktywuj te schematy, by przechodzić jednym kliknięciem przycisku między Designer i Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej.. Obszar roboczy EPLAN obejmuje rozmiar i pozycję okna głównego EPLAN jak i pozycje, rozmiary i ustawienia "dokowanych" okien dialogowych, pasków menu i narzędzi. Także paski narzędzi definiowane przez użytkownika zapisywane są w jednym obszarze roboczym. Schematy możesz zmieniać według własnych preferencji. Jednym wciśnięciem przycisku możesz dopasować interfejs EPLAN do aktualnego zadania projektowego.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).