Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Zmienne konfiguracji > Zarządzaj zmiennymi konfiguracji

Zarządzaj zmiennymi konfiguracji

Użyj zmiennych konfiguracji, aby zdefiniować zależności lub wykonać obliczenia. W zależności od celu zastosowania wymagany jest określony typ zmiennej.

Warunek

Otworzyłeś okno dialogowe DesignerW programie Designer definiowane są konfiguratory i dokumenty na podstawie makr EPLAN. Tworzą one podstawę konfiguracji oraz automatycznego generowania dokumentacji projektowej. i jesteś w trybie edycji makra Typical lub grupy Typical.

Wskazówki

  • Zmienne konfiguracji można zastosować w Makro-Typical oraz w grupach Typical. Sposób postępowania jest identyczny.
  • Można sortować listę zmiennych konfiguracji. Kliknij przycisk obok zmiennej konfiguracji, którą chcesz przesunąć, przytrzymać przycisk myszy i przeciągnąć zmienną na żądaną pozycję.
  • Jeżeli zmienisz nazwę zmiennej konfiguracji w późniejszym czasie, wszystkie formy, w których zmienna posiada odniesienie, zostaną automatycznie dopasowane.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).