Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Zmienne konfiguracji > Praca z edytorem wzorów

Praca z edytorem wzorów

We wszystkich miejscach, w których możesz pracować z wzorami, dostępny jest przycisk . Kliknij przycisk, aby otworzyć edytor wzorów dla odpowiedniego pola wprowadzania. Edytor wzorów jest podzielony na obszary Edytor tekstowy i Edytor formularzy.

Edytor formularzy

W celu edycji wzorów do sterowania Widocznością zmiennych konfiguracji oraz Statusu makra dostępne są obydwa obszary. W Edytorze formularzy nie wpisujesz samodzielnie wzoru, tylko definiujesz warunki wybierając z rozwijanych list i łącząc ze sobą odpowiednie zmienne konfiguracji, operatorów i wartości. Wzór jest generowany automatycznie na podstawie Twojego wyboru.

Edytor tekstu

Wszystkie pozostałe wzory można edytować wyłącznie w Edytorze tekstowym. Oprócz klasycznego wpisywania wzorów Edytor tekstowy oferuje również wiele dodatkowych możliwości edycji:

  • Wpis wielowierszowy z większym przeglądem
  • IntelliSense (automatyczne uzupełnianie)
  • Podświetlanie składni (Różne elementy wzoru są wyróżniane kolorem.)
  • Szukaj i zastąp
  • różne wygodne funkcje

Wskazówki

  • Szczegółowe informacje odnośnie zastosowania Edytora tekstowego można znaleźć w linku: https://code.visualstudio.com/docs/editor/codebasics
  • Po zapisaniu wzoru w Edytor formularza nie można go dalej edytować.
  • Edytor wzorów jest dostępny od pakietu modułu Cogineer Cloud Advanced.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).