Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Konfiguratory > Eksportuj plik szablonu XML

Eksportuj plik szablonu XML

Dla wszystkich elementów konfiguratora możesz wyeksportować plik szablonu XML. Plik szablonu zawiera wszystkie zmienne konfiguracji, które są potrzebne w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej. do konfiguracji elementu. Jeżeli wypełnisz wartościami zmienne konfiguracji w pliku szablonu XML, możesz je importować do konfiguracji w Project Builder. Dzięki temu proces konfiguracji zostanie znacznie skrócony.

Warunki

Eksportuj plik szablonu XML

  1. Na liście Elementy kliknij przycisk, aby wyeksportować odpowiedni element do pliku szablonu XML.
  2. Otworzy się okno systemowe Zapisz plik.
  1. Zapisz plik w wybranym katalogu.

Wskazówka

Plik szablonu XML zawiera komentarze do nazw zmiennych, typów zmiennych oraz wstępnie zdefiniowanych wartości. Dzięki temu możesz natychmiast rozpoznać, które wartości należy wpisać dla określonego elementu struktury. Każdy komentarz rozpoczyna się od <!-- i kończy -->.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).