Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Konfiguratory > Zarządzaj konfiguratorami

Zarządzaj konfiguratorami

KonfiguratorZdefiniuj dokumenty w konfiguratorze. Na bazie tych dokumentów konstruktor konfiguruje w Project Builder dokumentację projektową według własnych indywidualnych wymagań. odwzorowuje całkowicie wszystkie możliwe warianty produktu. Zawiera on wszystkie Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana. i grupy Typical, które mają być skonfigurowane w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej..

Warunki

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).