Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Konfiguratory > Edytuj konfiguratory

Edytuj konfiguratory

Dopiero po dodaniu Makro-TypicalMakro-Typical jest strukturą organizacyjną, zawierającą informacje na temat budowy i stosowania makr, wymagane w projekcie. Każde Makro-Typical odzwierciedla część maszyny / urządzenia, która ma zostać skonfigurowana. lub grup Typical do konfiguratora zezwala się na zastosowanie ich w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej..

Warunki

Dodaj element do konfiguratora

  1. W punkcie Nawigator kliknij zakładkę Makro-Typical / Grupy Typical.
  2. W wyszukiwaniu podaj nazwę elementu, który chcesz dodać lub wybierz go z listy.
  3. Przeciągnij element za pomocą funkcji przeciągnij i upuść na żądaną pozycję w obszarze roboczym.

Wskazówki

  • Jeżeli wpiszesz hasło w polu wyszukiwania, lista zostanie automatycznie przefiltrowana.
  • Zmień pozycję elementu na liście przeciągając w górę lub w dół przy użyciu funkcji przeciągnij i upuść.

Usuń element z konfiguratora

  1. W obszarze roboczym na liście Elementy kliknij przycisk obok nazwy elementu, który chcesz usunąć.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).