Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

You are here: Designer > Konfiguratory > Definiuj interfejsy dynamiczne

Definiuj interfejsy dynamiczne

Zazwyczaj interfejs użytkownika konfiguratora w Project BuilderNa podstawie konfiguratorów i dokumentów zdefiniowanych w Designer, w Project Builder odbywa się konfiguracja specyficzna dla projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji projektowej. składa się z nazwy wyświetlanej wszystkich zmiennych konfiguracji, które zdefiniowano dla elementów konfiguratora. Interfejs użytkownika konfiguratora w Project Builder możesz również zaprojektować dynamicznie.

W tym celu wymagane jest sterowanie widocznością nazw wyświetlanych. Definiuj warunki w taki sposób, aby określone nazwy wyświetlane były widoczne tylko, gdy warunek jest spełniony. Warunek tworzy się przy użyciu wzoru, którego wynik to 'prawda' lub 'fałsz'. W przypadku wyniku 'prawda', nazwy wyświetlane są widoczne.

Warunki

Sposób postępowania

  1. Rozszerz widok drugiej zmiennej konfiguracji, klikając przycisk przy nazwie zmiennej konfiguracji.
  2. Wyświetli się pole wprowadzania WidocznośćWidocznością zmiennych konfiguracji steruje się za pomocą wzorów, w których definiuje się warunki. Tylko gdy warunki są spełnione, widoczne są nazwy wyświetlane zmiennych konfiguracji w Project Builder..
  1. W tym miejscu wpisz wzór, którego wynik jest uzależniony od wartości pierwszej zmiennej konfiguracji.
  2. Jeżeli wynik to 'prawda', widoczna będzie nazwa wyświetlana drugiej zmiennej konfiguracji w Project Builder.
  3. Jeżeli wynik to 'fałsz', nazwa wyświetlana nie będzie widoczna.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).