Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

Informace k rozsahu funkcí

Tato dokumentace popisuje celý rozsah funkcí softwaru. Uvedený rozsah funkcí je k dispozici v případě, že máte licencovány veškeré produkty a moduly. Pokud tomu tak není, přesahuje tato dokumentace rozsah funkcí vámi pořízeného softwaru, tzn. popisuje také funkce, které nemáte k dispozici.

Pro rozsah funkcí Vámi pořízeného softwaru je směrodatný výhradně popis funkcí Vámi licencovaného softwaru. U rozsahu funkcí, které překračují možnosti licencovaného softwaru, slouží tato dokumentace jen k informaci o možnostech dalšího rozšíření rozsahu funkcí, které si můžete pořídit.

Informace o tom, který software máte momentálně licencován, naleznete v položkách nabídky Nápověda > Informace.

Upozornění k autorskému právu

EPLAN používá Open-Source-Javascript TableFilter, verze 0.0.13, Copyright © 2015 by Max Guglielmi. Zdrojový kód TableFilter podléhá licenci MIT. Zdrojový kód TableFilter a podrobnosti o licenci naleznete na následující webové stránce: https://github.com/koalyptus/TableFilter.

EPLAN používá Open-Source-Javascript GoUp, verze 1.0.0, Copyright © 2014 by Daniele Lenares. Zdrojový kód GoUp podléhá licenci MIT a GNU General Public License. Zdrojový kód GoUp a podrobnosti o licenci naleznete na následující webové stránce: https://github.com/Ryuk87/jquery-goup.

EPLAN používá Open-Source-Javascript Easy-Autocomplete, verze 1.3.5, Copyright © 2016 by Łukasz Pawełczak. Zdrojový kód Easy-Autocomplete podléhá licenci MIT. Zdrojový kód Easy-Autocomplete a podrobnosti o licenci naleznete na následující webové stránce: https://github.com/pawelczak/EasyAutocomplete.

EPLAN používá Open-Source-Javascript MSDropDown, verze 3.5.2, Copyright © 2012 by Marghoob Suleman. Zdrojový kód MSDropDown podléhá licenci MIT a GNU General Public License. Zdrojový kód MSDropDown a podrobnosti o licenci naleznete na následující webové straně: http://www.marghoobsuleman.com/.