Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

You are here: EPLAN Data Portal > Funkce EPLAN Data Portal Professional > Používání příslušenství se skokovou funkcí

Používání příslušenství se skokovou funkcí

Výrobci někdy ke svému artiklu poskytují i artikly příslušenství. Jediný artikl přitom například může obsahovat několik dílů příslušenství. Stejně tak jediný artikl může být příslušenstvím k několika jiným artiklům. K zohlednění této skutečnosti v Data Portal se v podrobném náhledu artiklu zobrazují artikly příslušenství ve vlastnosti Příslušenství:


Je-li pole Příslušenství zavřené, je počet artiklů příslušenství zobrazen na jediném řádku, je-li pole Příslušenství rozevřené, zobrazí se artikly příslušenství v podobě seznamu.

Upozornění:

K použití příslušenství se skokovou funkcí potřebujete licenci EPLAN Data Portal Professional.

Viz také

Zobrazení seznamu artiklů