Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

You are here: EPLAN Data Portal > Funkce EPLAN Data Portal Standard > Zpracovat nákupní košík

Zpracovat nákupní košík

V nákupním košíku můžete provádět následující akce:

Ikona

Význam

Importovat externí data do nákupního košíku: Umožňuje importovat soubory .csv.

Zpracovat nákupní košík: Umožňuje měnit počet kusů a popis artiklů.

Importovat artikl nákupního košíku do přehledu přístrojů

Importovat artikl z nákupního košíku do správy artiklů

Vytvořit klíčové slovo pro všechny artikly v nákupním košíku

Odebrat všechny artikly z nákupního košíku

/

Stáhnout data DXF (pouze v prohlížeči)

Stáhnout obchodní data (pouze v prohlížeči)

Zpět na předchozí stranu

Artikl lze vypsat v nákupním košíku několikrát. Abyste jednotlivé artikly v nákupním košíku lépe odlišili, můžete k artiklu založit další informace, např. "Počet kusů" a "Popis". Tyto informace se při importu artiklů do přehledu přístrojů platformy EPLAN přenesou do vlastností Dovolený počet kusů (<23201>) a Popis přístroje (<23202>).

Zobrazí se rovněž původ artiklu. Artikly, které byly přidány do nákupního košíku konfigurátorem Rittal Therm, dostanou identifikátor "RTH", ostatní artikly z Data Portal identifikátor "EDP". Při přenosu artiklů z konfigurátoru Rittal Therm do nákupního košíku se převezme počet artiklů i název projektu z Rittal Therm do rozšířených informací.

Upozornění:

Počet kusů artiklu v nákupním košíku můžete změnit i přímo - kliknutím na tlačítka se šipkami, která se nacházejí za zobrazenou hodnotou.

Viz také

Importovat externí data do nákupního košíku

Používání klíčových slov