Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

You are here: EPLAN Data Portal > Funkce EPLAN Data Portal Standard > Používání panelu nástrojů

Používání panelu nástrojů

Na panelu nástrojů nad seznamem jsou k dispozici tato tlačítka:

Tlačítko

Význam

Přejde na počáteční stranu.

Přejde na zobrazení dostupných výrobců.

Přejde na zobrazení katalogu, tzn. zobrazení dostupných produktových nadskupin včetně příslušných produktových skupin, pokud se pro tyto artikly vyskytují.

Přejde na zobrazení Seznam artiklů.

Otevře dialog Vyhledávání s možností stanovit kritéria vyhledávání.

Otevře dialog pro určení dat uživatele.

Otevře nákupní košík a zobrazí jeho obsah. Zde lze vymazat nebo importovat jednotlivé, příp. všechny artikly a také zpracovat počet kusů a popis artiklů.

Zobrazí všechny artikly definované uživatelem, pokud existují.

Otevře tuto nápovědu.

Vstupní pole pro rychlé vyhledávání

Zde lze přímo zadat potřebný hledaný text, dle kterého mají být prohledávána data artiklů.