Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

You are here: EPLAN Data Portal > Funkce EPLAN Data Portal Professional > Používání klíčových slov

Používání klíčových slov

EPLAN Data Portal vám nabízí možnost přiřadit artiklům klíčová slova. Klíčovým slovem se rozumí řetězec znaků ve znakové sadě Unicode s maximální délkou 64 znaků, který lze přiřadit jednomu či několika artiklům.

Můžete také pro všechny artikly seznamu současně zadat klíčové slovo.

Každé klíčové slovo se zobrazí v seznamu artiklů pod položkou Možnosti jako nová možnost filtru. Lze vytvořit maximálně 10 klíčových slov.

Upozornění: