Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

You are here: EPLAN Data Portal > Funkce EPLAN Data Portal Professional > Správa zpráv

Správa zpráv

Správa zpráv v datovém portálu EPLAN Data Portal nepředstavuje samostatný systém řízení zpráv. Jejím účelem je pouze umožnit zasílání zpráv mezi uživateli a zasílání zpráv skupině uživatelů, například k předávání informací o stavu členství. Všichni uživatelé mohou přitom zprávy přijímat, avšak odesílat zprávy mohou pouze uživatelé licencí EPLAN Data Portal Professional.

Ke správě zpráv slouží karta Pošta v dialogu Data uživatele.

Libovolný uživatel může zasílat zprávy pouze uživatelům, kteří jsou členy stejné skupiny, a současně též skupinám, jejichž jsou aktivními členy.

Délka "předmětu" zprávy je omezena na 160 znaků, délka samotného textu zprávy pak na 2 000 znaků. Velikost poštovní schránky a datum, po kterém jsou zprávy automaticky mazány, lze nastavit interně; nastavené hodnoty činí 1 MB, resp. 30 dnů.

Prostřednictvím nastavení lze stanovit, zda si přijaté zprávy přejete předávat dále na svoji vlastní e-mailovou adresu. E-mail s předanou zprávou obsahuje kromě pozdravu a krátké informace o účelu zprávy též její předmět a text, jakož i odkaz na samotnou zprávu v portálu.

V případě přijetí nové zprávy se vedle vašeho přihlašovacího jména v záhlaví datového portálu zobrazí tlačítko . Jestliže na toto tlačítko kliknete, otevře se dialog Data uživatele přímo na kartě Pošta.

Upozornění:

Viz také

Správa skupin uživatelů

Stanovení dat uživatele a nastavení