Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

You are here: EPLAN Data Portal > Funkce EPLAN Data Portal Standard > Prohlížeč maker

Prohlížeč maker

Všechny artikly, které disponují vlastností dat 2D nebo 3D grafiky, můžete pozorovat v prohlížeči maker.

Postup:

  1. Klikněte v podrobném náhledu příslušného artiklu na náhled makra požadované formy zobrazení pro otevření prohlížeče maker.
  2. Zde se zobrazí všechny dostupné varianty makra.
  1. Pro vložní speciální varianty klikněte na tlačítko .
  2. Varianta makra je nyní připojena k ukazateli myši a můžete ji umístit v grafickém editoru (zobrazení 2D).
  1. Klikněte v zobrazení 3D na obrázek makra pro pozorování artiklu z různých perspektiv.
  2. Přitom můžete volit mezi šesti zornými body 3D a čtyřmi izometrickými perspektivami nebo perspektivu nastavit sami.
  1. Klikněte na grafiku 3D a držte tlačítko myši. Pohněte nyní mší pro změnu úhlu pohledu. Otáčejte kolečkem myši pro změnu zoomu.
  2. Klikněte na tlačítko , pro návrat k standardnímu zobrazení.

Viz také

Zobrazení seznamu artiklů