Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

You are here: EPLAN Data Portal > Funkce EPLAN Data Portal Standard > Zobrazení seznamu artiklů

Zobrazení seznamu artiklů

Chcete-li přejít do seznamu artiklů, klepněte na panelu nástrojů na tlačítko . Zde rozlišujeme mezi níže uvedenými způsoby zobrazení, která lze aktivovat kliknutím na příslušná tlačítka na panelu nástrojů umístěná pod rychlým vyhledáváním:

V zadání projektu lze poté stanovit, které informace se zobrazí v tabulkovém zobrazení, resp. ve vizitkovém zobrazení. Lze tak učinit v příslušném skupinovém poli v dialogu Nastavení.

V obou zobrazeních lze navigovat a umisťovat např. přístroje, importovat artikly nebo ukládat artikly do nákupního košíku. To probíhá v vizitkovém zobrazení pomocí příslušných tlačítek a v tabulkovém zobrazení pomocí tlačítka , které otevře kontextové menu s příslušnými možnostmi.

Tlačítko

Položka kontextového menu / význam

Zpět na začátek strany: Skočí na začátek strany v aktuálním zobrazení.

Vložit makro: Makro je připojeno k ukazateli myši a lze jej umístit.

Vložit artikl jako přístroj: Artikl nebo artikly budou importovány; v následujícím dialogu se zobrazí počet příslušných souborů, a musíte se rozhodnout, jak mají být tyto soubory převzaty do správy artiklů. Pro umístění přístroje v grafickém editoru poté použijte myš.

Přiřadit artikly: Importují se data artiklu. Použijte myš pro přiřazení dat již umístěné součásti.

Import artiklu: Artikl nebo artikly budou importovány; v následujícím dialogu se zobrazí počet příslušných souborů, a musíte se rozhodnout, jak mají být tyto soubory převzaty do správy artiklů.

Importovat data výrobce (pouze podrobný náhled): Importuje data aktuálního výrobce.

Vložit do nákupního košíku: Artikl bude převzat do nákupního košíku bez dalších interakcí.

Nové klíčové slovo: Umožňuje vytvořit nové klíčové slovo.

Stáhnout obchodní data (pouze v prohlížeči)

Stáhnout data DXF (pouze v prohlížeči)

V seznamu artiklů jsou uvedena následující základní data (pokud existují):

K dispozici jsou následující vlastnosti:

Ikona

Význam

Obchodní data

Šablona funkce

Logické makro

Data grafiky 2D

Schéma napojení

Vrtací obrazec

Data 3D grafiky

Data DXF

Upozornění:

Vezměte na vědomí, že tato pole budou zobrazena pouze tehdy, když pro ně byla uložena nějaká hodnota; nebylo-li například stanoveno žádné typové číslo, bude toto pole ve zobrazení skryto.

Zvláštnosti podrobného náhledu

Kliknete-li na fotografii výrobku nebo artiklové číslo, otevře se podrobný náhled artiklu.

V podrobném náhledu jsou zobrazena základní a další data a mohou zde být podrobněji znázorněny některé informace.

Klikněte na v příslušném poli, aby se navíc k ikoně zobrazil i nešifrovaný text. Klikněte na pro návrat na minimalizované zobrazení.

V podrobném náhledu se zobrazí následující data:

Upozornění:

Použije-li se (dodatečná) možnost filtru, podrobný náhled se zavře. Všechny použité filtry se přidají ke schématu filtru definovanému uživatelem.

Přidat všechny artikly seznamu do nákupního košíku

Hodláte-li klepnutím na tlačítko vložit do nákupního košíku všechny artikly z některého ze seznamů, může se stát, že se zobrazí hlášení. Do nákupního košíku lze vložit nejvýše 1 000 artiklů současně.

Upozornění:

Import veškerých artiklů z portálu (nebo jejich velké části) bude klást vysoké nároky na jejich údržbu. Artikly při importu proto doporučujeme vybírat cíleně a po jejich importu do databáze artiklů je následně připravit k dalšímu použití. Z tohoto důvodu bylo jednorázové vložení artiklů do nákupního košíku zredukováno na určitý počet. Nákupní košík má být používán k tomu, abyste si cíleně sestavili určitý výběr rozdílných artiklů a tyto poté později všechny najednou naimportovali.

Viz také

Filtrovat seznam artiklů

Ukládání schémat filtrů

Používání klíčových slov

Synchronizovat data artiklů