Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

You are here: EPLAN Data Portal > Funkce EPLAN Data Portal Standard > Hledání v datovém portálu EPLAN Data Portal

Hledání v datovém portálu EPLAN Data Portal

EPLAN Data Portal vám nabízí různé možnosti hledání artiklů.

Rychlé vyhledávání

  1. Pro rychlé vyhledání přístroje zadejte vhodný hledaný text přímo do vstupního pole panelu nástrojů.
  2. Stiskněte následně nebo klikněte na .
  3. Následně budou pole Artiklové číslo, Typové číslo, Objednací číslo a Označení prohledány podle zadaného hledaného textu.

Jestliže budou v seznamu artiklů nalezeny vhodné artikly, přejde datový portál EPLAN Data Portal automaticky do seznamu artiklů. Nalezené texty budou zvýrazněny označením. Jestliže vhodné artikly nebudou nalezeny, obdržíte hlášení a otevře se dialog Vyhledávání. Zde lze určit kritéria vyhledávání přesněji.

Zadaný text vyhledávání může však rovněž představovat pouze část hledaného pojmu: Jestliže kupříkladu filtrujete dle textu "BUS", budou rovněž zobrazeny artikly, ve kterých se vyskytuje text "PROFIBUS". Tím logika hledání odpovídá při zadání textu všeobecné syntaxi, jaká je známa u internetových vyhledávačů ("+" pro propojení AND, mezera pro propojení OR, pojmy v uvozovkách "" pro vyhledávání podle přesného řetězce znaků). Viz podrobné příklady níže.

Rozšířené vyhledávání

Kliknutím v panelu nástrojů datového portálu EPLAN Data Portal na tlačítko otevřete rozšířené vyhledávání. V tomto dialogu můžete filtrovat podle výše vypsaných základních dat , čárových kódů, klíčových slov a popisů pro artikly.

Jestli jste zadali kritéria do více polí vyhledávání, budou tato kritéria vyhledávání vyhodnocena při hledání jako propojení A.

Příklad:

Jako hledané výrazy pro typové číslo bylo zadáno 1734-ACNR a označení Modul. Vyhledávání bude probíhat podle artiklů, v jejichž typovém čísle je obsažen řetězec znaků 1734-ACNR a v jejichž označení se vyskytuje výraz Modul.

Zadání několika hodnot současně do některého z polí vyhledávání Artiklové číslo, Typové číslo, Objednací číslo a Označení, vždy odděleno mezerou, bude vyhodnoceno jako logický operátor NEBO.

Příklad:

Jako hledaný výraz pro označení bylo zadáno Modul adaptér. Budou vyhledávány artikly, v jejichž označení se vyskytuje buďto výraz Adaptér nebo výraz Modul nebo oba výrazy.

Zadání několika hodnot současně do některého z polí vyhledávání Artiklové číslo, Typové číslo a Označení, kterým vždy předchází znak "+", bude vyhodnoceno jako logický operátor A. (Pamatujte, že mezi hledanými výrazy <+výraz> a <+výraz> se musí nacházet mezera!)

Příklad:

Jako hledaný výraz pro označení bylo zadáno +Adaptér +Modul +Řízení. Portál nyní bude hledat artikly, v jejichž označení se všechny tři výrazy vyskytují alespoň jednou, a to bez ohledu na pořadí a umístění výskytu.

Chcete-li vyhledat samotný znak plus, je třeba jej označit uvozovkami.

Příklad:

Zadání Adaptér "+Modul" najde veškeré artikly, v jejichž hledané vlastnosti se vyskytuje pojem Adaptér nebo +Modul (nebo oba pojmy současně).

Chcete-li vyhledat přesné výrazy obsahující více než jedno slovo, je takové výrazy třeba označit uvozovkami.

Příklad:

Výraz "Controlnet Adapter Modul" najde všechny artikly, jejichž vlastnost obsahuje výraz Controlnet Adapter Modul.

Chcete-li hledat samotnou uvozovku, je třeba ji zadat dvakrát.

Příklad:

Zadání Adaptér +6"" najde veškeré artikly, jejichž hledaná vlastnost obsahuje oba řetězce Adaptér i 6".

Upozornění:

Při zadávání hledaného výrazu není třeba respektovat velká a malá písmena.