Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

You are here: EPLAN Data Portal > Funkce EPLAN Data Portal Professional > Synchronizovat data artiklů

Synchronizovat data artiklů

V pravidelných intervalech aktualizují výrobci v EPLAN Data Portal data artiklů. Všechny artikly ve vaší databázi artiklů, které jsou přítomny v EPLAN Data Portal, můžete synchronizovat prostřednictvím správy artiklů platformy EPLAN. Jsou-li k novým artiklům v EPLAN Data Portal k dispozici nová data, rozhodněte se, zda chcete nová data převzít.

Předpoklady:

Postup:

 1. Označte ve správě artiklů artikly, jejichž data chcete synchronizovat.
 2. Vyberte v kontextovém menu Aktualizovat přes Data Portal.
 3. Otevře se navigátor datového portálu EPLAN Data Portal.
 4. Prostřednictvím seznamu artiklů se zobrazí souhrn k artiklům, které jste označili ve správě artiklů.
 5. V seznamu artiklů se zobrazí všechny artikly, pro které jsou k dispozici nová data.
 1. Klikněte na tlačítko nad artiklem v seznamu pro zobrazení rozdílu mezi daty artiklu ve vaší lokální databázi artiklů a EPLAN Data Portal.
 2. Klikněte do souhrnu na Aktualizovat / obohatit všechny artikly nebo na tlačítko nad jednotlivým artiklem pro importování dat všech nebo jednoho jednotlivého artiklu.
 3. V dolní oblasti navigátoru EPLAN Data Portal se zobrazuje oblast Stahování na pozadí.
 4. Data se stahují na pozadí.
 1. Když je stahování dokončené, rozhodněte se, zda chcete data převzít do databáze artiklů. Klikněte k tomu na tlačítko Importovat.
 2. Otevře se dialog Import artiklů.
 1. V dialogu Import artiklů vyberte, která data se mají aktualizovat. Použijte možnost Chránit pole, existují-li určité vlastnosti, které se nemají přepsat. Klikněte na tlačítko [...] pro výběr příslušných vlastností.
 2. Otevře se dialog Chránit pole.
 1. Vyberte nebo vytvořte příslušné schéma. Alternativně můžete v dolní oblasti uvést jednotlivé vlastnosti, které mají být při aktualizaci chráněné. Potvrďte svá zadání.
 2. Příslušná data se aktualizují.

Upozornění:

Viz také

Zřízení přístupu k datovému portálu Data Portal

Nápověda EPLAN > Správa kmenových dat > Správa artiklů > Popis postupu > Používání zobrazení seznamů

Nápověda EPLAN > Správa kmenových dat > Správa artiklů > Reference > Dialog Správa artiklů

Nápověda EPLAN > Obsluha aplikace EPLAN > Schémata > Popis postupu > Zpracovávání schémat